Koninklijke schutterij Sint-Amandus VZW

3660 Opglabbeek Oudsbergen

Privacyverklaring

******************************************

De Koninklijke schutterij Sint-Amandus bewaart persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en contactgegevens) van haar leden zoals deze door hun werden doorgegeven bij de aansluiting.

Deze gegevens worden bewaard in een database van de vereniging en blijven hierin bewaard tot maximum 1 jaar na het verlaten van de vereniging.

De Koninklijke schutterij Sint-Amandus gebruikt deze persoonsgegevens:

-         voor het bijhouden van de ledenadministratie

-         voor de organisatie van activiteiten (uitnodigingen, verslagen, uitslagen)

-         voor de aanlevering aan verwante koepelorganisaties voor hun ledenadministratie en voor de communicatie naar de aangesloten verenigingen

-         het gebruik van naam en foto voor de berichtgeving op onze website of in de diverse media

 

U kan ons altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken. U kan ook vragen om de gegevens te verbeteren of zelfs te laten wissen en dit op eenvoudig verzoek aan de verantwoordelijke van de vereniging.

 

---oooOOOooo---

 

 

 

 

Home