Koninklijke schutterij Sint-AmandusVZW

3660 Opglabbeek Ė Oudsbergen

Home

 

Onze vereniging

 

IMG_7193 (2)

Wie zijn wij

Koninklijke schutterij Sint-Amandus vzw†† -†† Ophovenbosstraat 92††† -††† 3660 Opglabbeek - Oudsbergen

Samenstelling bestuur

Bestuurder en tevens voorzitter: Casters NoŽl
Bestuurder en tevens onder-voorzitter: Paredis Erik
Bestuurder en tevens secretaris/penningmeester: Meuws Ghislain
Bestuurslid en tevens wapenmeester: Paredis Pascal
Bestuurslid en tevens wapenmeester: Roosen Benny
Bestuurslid: Feyen Lut
Bestuurslid: Hakkens Anita
Bestuurslid: Paredis Marc††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wat doen wij

Wij zijn een schuttersvereniging met een vijftigtal leden, onze volwassen leden schieten met de zware buks en onze jeugdige leden tot en met 15 jaar schieten met een luchtkarabijn. Wij zijn aangesloten bij de bond van schutterijen Maas en Kempen en de Oud-Limburgse schuttersfederatie.
Tijdens het seizoen - van april tot en met september- houden wij wekelijks op zaterdag oefenstonden. Ook nemen wij deel aan een vijftal bondsschuttersfeesten, het Oud-Limburgs Schuttersfeest en het Limburgs Dames Schuttersfeest. De muzikanten van ons trommelkorps begeleiden ons tijdens onze uitstappen.
Zelf organiseren wij jaarlijks op Hemelvaartdag ons traditioneel koningschieten op de vogel.

Hoe kan je met ons contact opnemen

Telefonisch op het nummer 089/858495 (voorzitter) en 089/858046 (secretaris) .

 

Waar kan je ons vinden

Ons verenigingslokaal en de schietstand zijn gelegen in de Ophovenbosstraat 92 te Opglabbeek.
Vanuit Opglabbeek-centrum richting Zwartberg volgen. Aan de winkel "Elcado" rechts afslaan, vervolgens links afslaan en doorrijden tot het einde.

Historiek

De Koninklijke Schutterij St.-Amandus Opglabbeek werd op 26 augustus 1950 opgericht in het gehucht. Ophoven.  Onder de impuls van voorzitters, plichtsbewuste bestuursleden en talrijke trouwe leden, groeide de schutterij uit naar wat het vandaag is, een bloeiende vereniging die haar plaats opeist in het plaatselijke sociale en culturele leven. 

De oorsprong van de schutterij St.-Amandus Opglabbeek ligt in 1879.  In dat jaar werd er een St.-Amandusbeeldje gekocht voor in de kerk.  St.-Amandus was een rondtrekkende geloofsprediker die omstreeks 620 naar Rome reisde waar de Paus hem opdroeg Noord-GalliŽ, Vlaanderen en Henegouwen te missioneren.  In 630 werd hij tot residerend Bisschop van Tongeren en Maastricht (647) gewijd.  Hij wordt vereerd als beschermheilige tegen reuma, huidziekten, koorts en veeziektes. Hij stierf in 679. 

De zegening van het beeld en het plaatsen in de kerk gaven aanleiding tot een feestelijke omlijsting.  In de eerste naoorlogse jaren werden schutterijen heropgericht of nieuw gesticht.  Door toedoen van de plechtigheden rond het St.-Amandusbeeld werd de naam aan de nieuwe schutterij van Opglabbeek gegeven.  Het schild vertoont een draak, daarboven een hand die in de palm een kerk draagt. 

De schutterij is aangesloten bij de Belgische bond van schutterijen Maas en Kempen.  Grootste verdiensten waren tot nu toe een 4e prijs op het OLS te Leverroy (1961), een 7e prijs op het OLS te Koningsbosch (1994), een 10e prijs op het OLS te Kinrooi (1998), een 2e prijs op het OLS te Reuver (1999), een 10e prijs op het LDS te St.-Huibrechts Lille (1999), een 2e prijs op het OLS te Ellikom (2002), de 1e prijs op het LDS te Bocholt (2002) en de 1e prijs op het OLS te Kessenich (2003) ! ! ! 

Koningschieten

Hemelvaartdag is voor onze schutterijtraditioneel een hoogdag. Sinds de stichting wordt er jaarlijks geschoten voor de koningstitel. De nieuwe koning wordt getooid met het koningszilver en tijdens optochten en andere feestelijke gelegenheden mag hij samen met de koningin en de prinsesjes in volle ornament aantreden. Oorspronkelijk werd het koningschieten uitgeschoten op blokjes en de beste schutter van dat ogenblik mocht zich voor ťťn jaar koning noemen. Sinds enkele jaren zijn wij overgestapt naar het traditionele koningsvogelschieten waarbij de factor geluk een grotere rol speelt en iedere schutter evenveel kans maakt op het behalenvan de fel begeerde koningstitel.

 

Onze koningen vanaf de stichting tot op heden


1951 Jan Moors * 1952 Baeten Pieter * 1953 Janssen Lambert * 1954 Vandeurzen Renier * 1955 Bijnens Jan * 1956 Baeten Marcel* 1957 Vandeurzen Michel* 1958 Paredis Mathieu* 1959 Martens Mathieu* 1960 Martens Mathieu*†††† 1961Vandeurzen Michel * 1962 Spreeuwers Hendrik* 1963 Bijnens Louis* 1964 Martens Gisbert* 1965 Spreeuwers Jozef* 1966 Martens Gisbert* 1967 Spreeuwers Hendrik* 1968 Bijnens Jan * 1969 Joosten Jaak†† * 1970 Paredis Mathieu* 1971 Willems Martin * 1972 Evens Jozef* 1973 Bijnens Jan * 1974 Spreeuwers Jozef* 1975 Kiggen Johan* 1976 Evens Jozef* 1977 Bijnens Louis * 1978 Casters Noel* 1979 Meuws Ghislain* 1980 Evens Jozef* 1981 Sourbron Vera * 1982 Meuws Ghislain * 1983 Bijnens Jozef* 1984 Spreeuwers Jan * 1985 Paredis Marc * 1986 Bijnens Jaak * 1987 Paredis Pascal* 1988 Spreeuwers Peter* 1989 Paredis Pascal * 1990 Paredis Rene*1991 Evens Jozef*1992 Evens Raf* 1993 Vandeurzen Jaak * 1994 Paredis Frank * 1995 Spreeuwers Jan * 1996 Evens Raf* 1997 Paredis Martinus * 1998 Paredis Marc* 1999 Roosen Jos* 2000 Roosen Benny*2001 Roosen Benny*2002 Paredis Pascal†† 2003 Vandeurzen Gilbert * 2004 Roosen Ivan * 2005 Vandeurzen Noel* 2006 Vandeurzen Pieter *2007 Meuws Ghislain* 2008 Housen Valere *2009 Vandeurzen Noel* 2010 Roosen Jos * 2011 Roosen Paul* 2012 Evens Raf* 2013 Roosen Jos * 2014 Roosen Jos * 2015 Vanclooster Patrick* 2016 Paredis Pascal* 2017 Casters Anja*2018 Casters NoŽl*2019 Vandeurzen NoŽl


††††††††††† Home